Pozvánka na orelskou schůzi

Zveme Vás na naši orelskou schůzi, kde zhodnotíme letošní i loňský rok, kdy se schůze nemohly konat. Ve 14. hod. zde bude sloužena děkovná mše. Před zahájením schůze budou vybírány členské příspěvky. Člen – 200kč Srdečně zveme všechny členy Orla Srdečně zveme na...