Zveme Vás na naši orelskou schůzi, kde zhodnotíme letošní i loňský rok, kdy se schůze nemohly konat.

Ve 14. hod. zde bude sloužena děkovná mše.

Před zahájením schůze budou vybírány členské příspěvky. Člen – 200kč

Srdečně zveme všechny členy Orla

Srdečně zveme na výroční orelskou schůzi

Kdy?         12.02.2022

Kde?         v orlovně v Moravských Budějovicích, Chelčického 885