Dětská mše svatá pro rodiče s dětmi v kostele sv. Jiljí. Děti si hravou formou povídají o Bohu a nenásilně se seznamují s novými kamarády.

KDE?   kostel sv. Jiljí, Moravské Budějovice

KDY?   středa od 18:00 hod.

Nedělní katecheze pro děti  v 10:30 při mši svaté