Nedělní mše svatá v 10:30 hodin v chrámu sv. Jiljí je určena pro malé děti s rodiči (děti do 3. třídy ZŠ). Rodiče s dětmi mají možnost po evangeliu odejít do sakristie na dětskou katechezi, popřípadě děti odcházejí samostatně.

KDE?   kostel sv. Jiljí v Moravských Budějovicích

KDY?   neděle od 10:30 hod.